Reklamačné podmienky

1. Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúcemu je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá je neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@cykloobchod.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať  e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

2. Záručná lehota

Na tovar zakúpený v našom internetovom obchode poskytujeme zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov (ak nie je spotrebovávaný, alebo jeho opotrebenie nie je stanovené iným spôsobom). Pokiaľ je pri niektorých produktoch záručná doba dlhšia, je táto skutočnosť zreteľne uvedená.

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky.

3. Záručné podmienky

V prípade, že tovar, ktorý ste u nás zakúpili je poškodený alebo nefunkčný, čo najskôr nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky a podajte na tento tovar reklamáciu.

Reklamáciu nie je možné uplatniť pokiaľ:
 1. k reklamovanému tovaru nepredložíte doklad o kúpe,
 2. uplynula záručná lehota umožňujúca tovar reklamovať,
 3. je tovar poškodený alebo nefunkčný v dôsledku neodborného servisného zásahu, neodbornej montáže, obsluhy alebo zaobchádzania,
 4. je tovar poškodený v dôsledku nesprávneho použitia v rozpore s návodom na použitie alebo bežnými zásadami používania daného tovaru.

4. Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Vyplňte a doručte nám ,,reklamačný protokol" tlačenou formou alebo e-mailom spolu s reklamovaným tovarom na našu adresu: Ján Kružic Cykloobchod, 90623 Rudník 350. Nezabudnite podrobne popísať závadu na tovare. Táto informácia nám umožní zvoliť najrýchlejší postup pre vybavenie Vašej reklamácie.

 2. Deň obdržania tovaru v sídle našej prevádzky bude považovaný za deň začatia reklamačného procesu.

 3. Vašu reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť v čo možno najskoršom termíne, najneskôr však do 30 dní od začatia reklamačného procesu. Lehotu 30 dní je možné predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom, takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. O ukončení reklamácie Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 4. Náklady na dopravu reklamovaného tovaru do sídla www.cykloobchod.sk hradí zákazník. Náklady na opätovné doručenie tovaru zákazníkovi hradí predajca.

5. Reklamačný protokol na stiahnutie


Moduly, platobné brány, preklady a služby pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop